Kirjautuneena1 680
Suomalainen

Menneet pelaajat


Still active players sold to other clubs
PelaajaIkäPaiTaitoMyytyJoukkueHinta
Werner Jochum 30 P 2022-05-03 Hälsingborgs BIS 1 890 500
Abraão Cordeiro 28 H 2022-05-01 Ödåkragårdens BK 1 518 400
Horst Wedekind 25 K 2022-05-01 Redmen Return 454 800
Reinhold Kuntz 32 H 2022-05-01 Vissel Kobe 214 000
Rio Roteta 34 MV 2021-05-23 Morton X11 6 074 200
Berne Kunkel 24 K 2021-05-10 Red Bull 623 100
Amadeus Rische 33 P 2021-05-03 Lads and Dan then Josh 1 907 400
Helmut Pietsch 35 K 2020-11-28 I Tanzana 2 010 000
Arne Habermann 26 MV 2019-10-08 Red Star Comrades 2 219 000
Emil Fiechtner 29 P 2019-03-19 CVSM Xpress 439 600
Claus Winter 31 MV 2018-11-17 Border City 163 400
Alfred Schwalbe 34 K 2017-07-29 FC Vegan 902 300
Dennis Galle 37 K 2016-08-01 FC Bumbibjörnarna 1 606 700
Albin Erhard 38 K 2016-04-29 Stranger Ings 2 247 300

Pelaajat, jotka lähtivät joukkueesta
PäiväysPelaajaIkäPaiTaitoHintaSyy
2022-05-09 Henke Stålhammar 18 K 0 Erotettu
2022-05-04 Joaquim Seixas 17 P 0 Erotettu
2022-05-03 Werner Jochum 30 P 1 588 020 Myyty
2022-05-01 Abraão Cordeiro 28 H 1 275 456 Myyty
2022-05-01 Horst Wedekind 25 K 382 032 Myyty
2022-05-01 Reinhold Kuntz 32 H 179 760 Myyty
2022-04-28 Per-Olov Backe 19 K 0 Erotettu
2022-04-16 Felix Böhm 19 H 0 Erotettu
2022-04-16 Bernard Ndoumou 17 P 0 Erotettu
2022-01-03 Johannes Mehler 20 MV 0 Erotettu
2021-12-26 Gottfried Lorenz 19 MV 0 Erotettu
2021-05-23 Rio Roteta 30 MV 5 102 328 Myyty
2021-05-20 Siegfried Thiede 28 MV 0 Erotettu
2021-05-10 Berne Kunkel 21 K 523 404 Myyty
2021-05-03 Amadeus Rische 29 P 1 602 216 Myyty
2020-11-28 Benjamin Baumert 33 K 420 756 Myyty
2020-11-28 Helmut Pietsch 30 K 1 688 400 Myyty
2020-11-28 Sascha Molz 32 K 315 420 Myyty
2020-11-09 Bert Schmied 37 P 0 Lopetti
2020-07-27 Damiano Claudio 34 P 0 Lopetti
2019-12-30 Paddy Entwhistle 37 P 0 Lopetti
2019-12-30 Gert Al 36 K 0 Lopetti
2019-10-08 Arne Habermann 18 MV 1 863 960 Myyty
2019-09-16 Roberto Virgem 36 H 0 Lopetti
2019-09-16 Paolo Alessio Gamberini 35 K 0 Lopetti
2019-06-03 Staffan Gratte 37 K 0 Lopetti
2019-03-19 Emil Fiechtner 18 P 369 264 Myyty
2019-02-18 Elliot Ullathorpe 37 MV 0 Lopetti
2019-02-18 Nils Wilhelm 37 P 0 Lopetti
2018-11-17 Claus Winter 19 MV 137 256 Myyty
2018-11-13 Lars Fetzer 36 K 0 Erotettu
2018-11-05 Torsten Hodnekvam 39 P 0 Lopetti
2018-04-12 Joseph Rougvie 38 P 0 Erotettu
2018-04-09 Valentim Verdade 35 H 0 Lopetti
2018-04-09 Rüdiger Neumeier 36 K 0 Lopetti
2017-12-25 Alex Junior 36 K 0 Lopetti
2017-10-07 Semih Kerimoglu 18 K 40 068 Myyty
2017-10-06 Armin Alles 19 H 2 544 864 Myyty
2017-09-23 Roman Huppertz 19 K 40 068 Myyty
2017-09-11 Nickie Abree 33 H 0 Erotettu
2017-09-11 José Luis Gutierrez 40 MV 0 Lopetti
2017-07-29 Alfred Schwalbe 18 K 757 932 Myyty
2017-06-15 Wolfgang Wieser 18 K 40 068 Myyty
2017-04-14 Paul Frahm 18 K 0 Erotettu
2017-04-09 Dieter Meinert 17 K 4 916 940 Myyty
2017-03-19 Ainsley Coulthard 34 K 143 472 Myyty
2017-03-15 Steffen Klar 36 P 880 068 Myyty
2016-11-24 Martin Koppf 18 K 231 672 Myyty
2016-10-31 Hugo Villena 37 K 0 Lopetti
2016-10-31 Torleif Bramhag 38 P 0 Lopetti
2016-09-08 Leonhard Binder 18 K 1 046 052 Myyty
2016-08-01 Dennis Galle 17 K 1 349 628 Myyty
2016-06-28 Theo Streit 18 K 1 944 852 Myyty
2016-05-04 Jürgen Moor 19 K 0 Erotettu
2016-04-29 Albin Erhard 18 K 1 887 732 Myyty
2016-02-25 André Goldberg 18 K 1 325 436 Myyty
2016-02-02 Immanuel Schlageter 17 K 2 234 820 Myyty
2015-12-25 Hagen Wächter 27 H 1 468 656 Myyty
2015-12-03 Armin Janik 17 K 1 545 348 Myyty
2015-12-01 Gordon MacIver 19 K 0 Erotettu
2015-10-26 Eugen Ulbricht 17 K 8 919 372 Myyty
2015-10-18 Holger Stobbe 22 MV 6 018 852 Myyty
2015-09-07 Artemy Dyukarev 36 H 0 Lopetti
2015-07-13 Otto Lorenz 16 P 10 082 352 Myyty
2015-07-09 Semin Zuzic 30 K 3 700 536 Myyty
2015-06-01 César Carvalhosa 31 H 526 260 Myyty
2015-05-10 Jürgen Jacobsen 18 P 0 Erotettu
2015-02-09 Horacio Diaz 36 P 0 Lopetti
2015-02-09 Dominique Pouget 35 K 0 Lopetti
2014-11-17 Kristján Kristinsson 26 P 4 802 280 Myyty
2014-10-27 Gottfrid Bernhardsson 35 K 0 Lopetti
2014-07-14 Baltazar Chambers 35 P 0 Lopetti
2014-07-14 Frankie Lamb 34 MV 0 Lopetti
2014-06-26 Darius Greif 18 P 40 068 Myyty
2014-04-22 Gabriel Ferrara 19 P 356 664 Myyty
2014-03-31 Aritz Aparicio 35 P 0 Lopetti
2014-03-13 Karsten Grasser 19 P 142 716 Myyty
2014-01-14 Matthias Brix 17 P 0 Erotettu
2013-12-23 Mark Brückner 18 H 177 744 Myyty
2013-12-20 Guilherme Lucas 27 K 3 760 848 Myyty
2013-12-16 Nathan Martland 34 H 0 Erotettu
2013-12-16 Göte Hagståhl 36 P 0 Lopetti
2013-12-16 David Dahlroth 35 K 0 Lopetti
2013-11-23 Nils Jüngling 19 H 2 543 352 Myyty
2013-09-14 Patrick Matthäus 17 P 626 220 Myyty
2013-09-13 Balduin Heise 20 K 0 Erotettu
2013-09-02 Nils-Erik Rumvik 36 P 0 Lopetti
2013-06-01 Ronaldo Mota 26 P 854 532 Myyty
2013-05-20 Willy MacCoubrey 35 K 0 Lopetti
2013-05-20 Guy Baker 37 MV 0 Lopetti
2013-04-09 Rolf Pauly 19 MV 40 068 Myyty
2013-03-24 Arduino Comotto 25 K 6 180 132 Myyty
2013-03-15 Jose Costa 24 H 3 833 508 Myyty
2013-02-05 Derrick Torpey 26 H 2 594 424 Myyty
2013-02-02 Matthias Neher 17 P 1 751 232 Myyty
2013-01-28 Teigh MacPhail 35 H 0 Lopetti
2012-12-26 Jordan Malcolm 29 P 1 701 840 Myyty
2012-11-23 Richard Görtz 17 K 2 788 128 Myyty
2012-11-15 André Knapp 17 P 2 036 244 Myyty
2012-10-15 Nbagwe Akinbiyi 36 K 0 Lopetti
2012-09-25 Armin Pollak 19 MV 109 620 Myyty
2012-09-04 Heidur Knutsson 18 P 40 068 Myyty
2012-07-26 Thorvald Björkqvist 34 K 0 Erotettu
2012-07-09 Marv Sandford 32 P 1 859 844 Myyty
2012-06-06 Avram Cristian 26 K 8 824 620 Myyty
2012-05-29 Mustafa Dolovac 19 K 957 768 Myyty
2012-05-15 Bruno Frigård 30 K 2 733 444 Myyty
2012-05-03 Zvjezdan Misimovic 20 K 282 828 Myyty
2012-03-26 Ruud van Nisterlooy 31 H 2 355 360 Myyty
2012-03-25 Marino Centergren 35 K 1 684 536 Myyty
2012-03-04 Uzejir Spaho 17 K 120 708 Myyty
2012-02-13 Emin Grujic 19 K 197 652 Myyty
2012-02-12 Sejad Salihovic 19 K 0 Erotettu
2012-02-11 Fransisco Trossero 34 H 1 625 904 Myyty
2012-01-30 Vitor Afonso 19 P 142 632 Myyty
2012-01-08 Raul Ryfors 33 K 2 091 264 Myyty
2012-01-05 Batte Mallos 33 P 2 528 904 Myyty
2011-11-02 Ulf Odelius 17 H 1 096 536 Myyty
2011-09-12 Brad Minn 33 P 2 359 056 Myyty
2011-07-12 Dani Viana 19 P 647 976 Myyty
2011-05-23 Richardo Castro 18 H 615 552 Myyty
2011-05-13 Aron Bergwall 30 P 525 000 Myyty
2011-05-13 Kenny Heskey 20 H 40 068 Myyty
2011-04-06 Antonio Abreu 19 MV 4 411 848 Myyty
2011-03-28 Høgni Rasborg 21 MV 1 574 244 Myyty
2011-02-21 Dan Blackwood 24 MV 74 508 Myyty
2011-02-04 Donnachaidh McEvoy 28 P 761 544 Myyty
2011-01-29 Jerzy Mila 30 K 5 812 548 Myyty
2011-01-28 Ally Philipson 28 P 1 525 440 Myyty
2011-01-27 Tony Vivas 24 K 0 Erotettu
2011-01-24 Matias Krutberg 35 P 0 Lopetti
2011-01-08 Emil Skarin 32 H 0 Erotettu
2011-01-08 Krister Milton 31 MV 1 860 516 Myyty
2010-11-13 David Salinas 24 P 1 668 072 Myyty
2010-11-09 Leroy Keith 19 P 0 Erotettu
2010-09-02 Anthony Towler 20 H 0 Erotettu
2010-06-09 Maradona Xavier 20 P 500 052 Myyty
2010-06-06 Roman Käfer 20 K 0 Erotettu
2010-05-06 Zinedine Zidan 20 K 8 305 839 Myyty
2010-03-22 Matty Abbot 21 H 0 Erotettu
2010-02-24 Sabah Raghib 19 P 0 Erotettu
2009-12-26 Sebastian Lagerstedt 24 H 6 500 004 Myyty
2009-12-08 Joel Garcia 26 K 7 500 024 Myyty
2009-12-01 Ethan Whitfield 28 MV 0 Erotettu
2009-09-20 Avram Ionut 20 P 0 Erotettu
2009-07-25 Eskil Ljungars 32 P 7 420 056 Myyty
2009-06-28 Petter Åhlin 28 K 6 844 354 Myyty
2009-05-20 Olivier Jacquemot 24 P 3 156 132 Myyty
2009-03-10 Povel Unesson 29 K 5 208 000 Myyty
2009-03-05 Zinedine Zidan 19 H 1 093 932 Myyty
2009-03-04 Christian Bruno 21 P 2 719 836 Myyty
2009-02-16 Bjarne Carlevad 19 H 0 Erotettu
2009-02-11 Mike Badger 32 MV 3 640 674 Myyty
2009-02-10 Donny Fursth 20 P 787 416 Myyty
2009-01-29 Eddie Berry 18 P 0 Erotettu
2008-10-12 Teodor Mårtensson 24 H 5 487 300 Myyty
2008-09-17 Eric Brohlin 26 P 4 032 000 Myyty
2008-09-16 Herman Helgesson 26 K 3 822 840 Myyty
2008-09-15 Biryol Yavuztürk 30 K 0 Erotettu
2008-09-14 Tommi Sundemo 26 H 5 628 000 Myyty
2008-09-13 Alex Brage 23 H 6 804 000 Myyty
2008-07-29 Pierre Berthelin 21 P 0 Erotettu
2008-07-25 Anton Massy 18 P 0 Erotettu
2008-02-16 Damiano Saurini 17 P 0 Erotettu
2008-02-08 Torgny Wallström 20 P 0 Erotettu
2008-01-23 Colbert Sambrook 20 K 0 Erotettu
2007-10-21 Noah Almroth 20 K 0 Erotettu
2007-10-21 Philipe Mexés 20 P 0 Erotettu
2007-07-27 Marek Svatos 21 H 285 012 Myyty
2007-07-27 Jonathan Sedin 22 P 11 536 224 Myyty
2007-07-22 Stig-Olof Lindberg 26 K 10 500 000 Myyty
2007-06-24 Thierry Gery 19 P 164 000 Myyty
2007-06-13 Jakob Kamel 23 P 49 200 Myyty
2007-06-10 Börje Jonason 19 P 132 000 Myyty
2007-05-27 Jan-Olof Danelius 20 K 521 500 Myyty
2007-05-12 Wilmer Torenstam 20 K 534 800 Myyty
2007-04-25 Charles von Knorring 18 K 143 500 Myyty
2007-04-20 Edward Ullemark 19 K 371 500 Myyty
2007-04-03 Anuman Piyawaja 30 P 367 500 Myyty
2007-04-02 Michael Falkman 21 K 108 000 Myyty
2007-04-01 Fritz Berkeby 31 H 0 Erotettu
2007-03-31 Les Britton-Edkins 35 P 0 Erotettu
2007-03-07 Philipp Lahm 26 K 1 095 600 Myyty
2007-03-05 Mátyás Lantár 28 H 1 027 700 Myyty
2007-02-24 Jacob Welsby 31 P 614 200 Myyty
2007-02-22 Benjamin Lauth 30 K 298 100 Myyty
2007-02-15 Noah Kjellsson 31 K 454 200 Myyty
2007-02-15 Viggo Smedberg 35 MV 208 800 Myyty
2007-01-15 Dusan Ladic 31 K 0 Lopetti
2006-10-16 Alexander Ovechkin 27 K 928 000 Myyty
2006-08-06 Abdullah Diouf 34 MV 357 500 Myyty
2006-07-28 Oran McGuiness 35 P 0 Erotettu
2006-07-27 Jörgen Kihlström 17 K 322 500 Myyty
2006-07-15 Julian Fridolf 20 P 291 000 Myyty
2006-07-03 Napoleon Stålhandske 24 P 529 300 Myyty
2006-06-25 Adam Lärke 19 H 440 500 Myyty
2006-06-25 Gunder Bång 35 H 284 000 Myyty
2006-06-21 Boine Christersson 36 K 0 Erotettu
2006-06-21 Rodney Rosenberg 37 P 0 Erotettu
2006-06-19 Jay Tate 35 K 0 Lopetti
2006-05-21 Pontus Widell 29 H 2 506 600 Myyty
2006-05-02 Jens Olausson 18 P 451 000 Myyty
2006-05-01 Hjalmar Segerstedt 20 P 388 000 Myyty
2006-04-24 Bengt-Åke Wittberg 21 K 108 500 Myyty
2006-04-03 Bert-Olof Hellman 17 K 696 200 Myyty
2006-03-30 Philip Lahm 31 K 553 000 Myyty
2006-03-06 Simen Soltveit 35 P 0 Lopetti
2006-03-06 Noel Wallenberg 34 MV 0 Lopetti
2006-03-06 Joe Millionare 35 K 0 Lopetti
2006-01-03 Raul Gonzales 19 K 612 000 Myyty
2005-11-26 Larry Henrysson 33 P 1 156 700 Myyty
2005-11-25 Josu Canito 34 K 502 200 Myyty
2005-11-23 Sigismund Kindström 37 H 209 300 Myyty
2005-11-22 Matias Adelsköld 20 K 962 500 Myyty
2005-11-21 Per Kilian 33 P 0 Lopetti
2005-11-19 Reijo Nilsson 19 K 606 500 Myyty
2005-11-05 Gösta Grip 20 P 831 000 Myyty
2005-10-29 Benjamin Zetterberg 21 P 417 000 Myyty
2005-10-28 Gareth Boshell 27 K 0 Erotettu
2005-10-08 Thom Oxeröd 21 P 302 000 Myyty
2005-10-03 Karl-Bertil Örnberg 20 K 254 000 Myyty
2005-01-10 Gil Bautista 35 K 0 Lopetti
2004-12-18 Sjunne Lidheim 17 P 364 700 Myyty
2004-12-17 Alfons Adelsköld 19 P 266 100 Myyty
2004-10-24 Frederick Altin 17 P 425 200 Myyty
2004-10-12 Bengt-Erik Vegas 19 P 314 800 Myyty
2004-09-22 Mandel Fiatte 30 P 0 Lopetti
2004-08-21 Marcus Hjelmqvist 19 H 345 700 Myyty
2004-07-15 Maximilliam Lidheim 19 P 49 400 Myyty
2004-07-01 Harry Bodin 20 K 588 400 Myyty
2004-06-20 Arne Ärleskog 35 MV 153 900 Myyty
2004-06-19 Joe Jakobsson 23 P 4 773 000 Myyty
2004-06-17 Eddie Östberg 27 K 408 100 Myyty
2004-06-17 Per-Erik Kratt 18 MV 273 700 Myyty
2004-06-16 Einar Einarsson 31 K 917 000 Myyty
2004-06-09 Denis Le Saux 33 K 12 310 200 Myyty
2004-06-07 Algot Björling 33 P 0 Lopetti
2004-06-07 Tommi Carnebäck 33 K 0 Lopetti
2004-05-16 Malcolm Stenhammar 20 H 596 100 Myyty
2004-05-12 Henric Brandén 18 P 858 200 Myyty
2004-04-08 Alexander Ekborg 31 P 393 000 Myyty
2004-04-04 Love Torstensson 26 H 194 200 Myyty
2004-04-04 Josef Angelin 25 K 284 900 Myyty
2004-04-02 Matteus Borssén 28 K 142 700 Myyty
2004-04-01 Enok Eneljung 20 MV 1 455 400 Myyty
2004-03-30 Reidar Adelsköld 17 K 1 166 200 Myyty
2004-03-30 Halvar Frid 28 P 256 300 Myyty

Joukkuevalikko

Pelaajat
Ottelut
Tilastot

© Xpert Eleven AB 2003 - 2022